KÜSIMUSED JA VASTUSED

1.  Miks öeldakse, et auratransformatsioon ei ole kõigi jaoks?

* Mari: Auratransformatsioon on nende jaoks, kes tunnevad sidet selle kaudu pakutavaga. Ja vastupidi. Igaühel on oma tee ja taotlused – neid tuleks alati järgida. Eelnevalt peaks end teoorias kurssi viima ja tutvuma kogemuslike allikatega. 

Energia ise räägib ka oma keelt – mõne jaoks polegi tähtis, mida AT teeb, vaid tuntakse lihtsalt tõmmet selle meetodi poole, kasvõi juba vastavat nimetust kuuldes. Aga loomulikult on ka vastu-pidiseid juhtumeid. Mind näiteks pani positiivselt vibreerima sõnaühend “Aura Mediator”. Kuigi mul polnud aimugi, mis või kes see on, teadsin kohe, et tahan selleks saada – milleks pidin ka muidugi auratransformeeruma. Kuna olin juba ammu ilma vana energiakihita, polnud muudatus minu jaoks alguses eriti suur: tuntavad muutused toimusidki pigem peale mediaatoriks saamist. Enne seda olin kohanud Anni Sennovi nime ja tundsin, et selle tädi pean meelde jätma… kuni tekkis vajadus uurida, kas ta on ehk midagi kirjutanud. Oligi.

Samamoodi võib tekkida sisemine tõrge mingi meetodi või inimese suhtes, kes seda majandab – aga mingil juhul ei saa samastada tegelikku tegevust või meetodi efektiivsust mõne eestvedaja või “guruga”. Millegipärast kipuvad asjad inimeste kätes ikka sektiks kiskuma… Avatud, polaarse suhtumiseta olek aitab iga inimest kõige rohkem õigeid otsuseid teha ja mitte jääda kinni ebasobivatesse seisunditesse. Vale mediaator on ka üheks põhjuseks, miks inimesed ei koge seansijärgselt enda jaoks soodsaid muutusi (kliendi ja mediaatori teadvuste tasemete lõhe, mis takistab protsessi käiku), nii et oluline on vaadelda ka seda sobilikkuse vaatenurka.

Mina nimetan auratransformatsiooni “tuliseks” tehnikaks, mis on olemuselt mehelik, agressiivne, väljaspoolt sissepoole arengutõuge: pigem jõulisust, intensiivsust ja initsiatiivi tekitav. Samal ajal muudab ta inimese ka rahulikumaks ja enesekindlamaks, kui ollakse juba settinum omaenese olekus. (Maha ei rahune eriti ainult sisemise indigoleegiga isikud, sest nende ülesanne ongi pööriseid tekitada, ja seda elu lõpuni. Leek ja aurastruktuur on erinevad asjad – ka kristalli-seerunud inimene võib jätkuvalt olla nn indigo.) Kuid inimene peaks püüdma igal juhul järgida isikuomast arengutempot. Pidev üle oma varju hüplemine ei ole meeldiv protsess.

Naiselikele, “vesisematele” tüüpidele võib AT olla liiga raskesti näritav amps. Neile soovitaks vaimu kokkukogumiseks pigem Soul Body Fusion’it. Kuigi aurastruktuuri vahetades avaldub tõde inimese kohta – mis on ju igati soovitatav kõigile -, on selle põhieesmärgiks ikkagi vähendada kannatusi, mitte neid juurde luua. Minu arvates on isiklik vaim inimese parim sõber – mis on halba selles, kui ta tuleb lähemale? Või miks inimene kasutab tulusat vahendit ja käib saunas, et higistada ega jookse selle asemel iseseisvalt mitmeid kilomeetreid, et saada samasugust efekti, aga mediaator vahendajana ei tohi oma mõjuvõimu kasutada, et inimesel oleks Tark Mees taskus kogu aeg? SEST me elame vaba tahte planeedil ja see on kõrgeim otsustuskriteerium. Kuigi jah, “tahan olla nagu sina” on ka loomulikult vaba tahte avaldus teatud tasemel… kuni jõutakse omaenda olemusliku tõeni. Nii et enne mõtle ja tunneta, siis tee.

Kui sellegipoolest ollakse auratransformeerunud hirmust või kellegi teise rahuldamiseks, ei ole muutused arvatavasti inimese jaoks nii olulised või ei olda lainel neid üldse märkama. Võivad ilmneda ka nähud, milleks inimene “pole valmis”. Kuna aga AT-d tagasi pöörata ei saa, tuleb õppida elama hetkes ja teha oma parimat, vähem hinnanguid otsides ja andes – nii on igal juhul lihtsam seda energeetilist väljakutset läbida. Enesega töö jätkub igas olekus. Turul on väga palju erinevaid eneseabitehnikaid, mille hulgast võib valida endale hetkel kõige sobivama. Mõned neist on lausa hädavajalikud ka AT täiendamiseks, sest – oleme nüüd ausad: ükski meetod või anti-meetod ei ole ainus ja lõplik, kuna inimene on selleks liiga mitmekihiline ja arenev olend. Raskustes inimesed on aga teinekord ükskõik milleks valmis, seega võiks iga tervendaja arsenalis olla mitmeid tehnikaid, mida abistamiseks pakkuda. Valida ning vastutada tuleb aga ikka kliendil enesel – seda kosmose seadust ei muuda miski.

2.  Miks mõnel on “maandus” korralik, teisel aga mitte?

* Mari: Maandusel on kaks aspekti, dimensiooniline ja bioenergeetiline. Oma osa mängib ka elementide (Tuli, Vesi, Maa ja Õhk) tasakaal kogu keha energiasüsteemis. Lisaks tuleb vaadata inimese taotluste maisuse ja vaimsuse vaatenurka. 

Inimene on mitmedimensiooniline olend. Mida madalamatesse dimensioonidesse ta kuulub, seda maandunum ta on – mida maisemate huvidega vaim, seda rohkem “jalad maas”. Kuulumine tähendab antud juhul dimensioonilist platvormi.
Inimese aurastruktuuri platvorm on 4. dimensioonis, kui ta on sündinud 1995. aastast alates või peale auratransformatsiooni läbimist. Sellisel juhul on vaim kvantitatiivselt rohkem keha juurde maandunud ja inimene ulatub oma isikliku energeetilise spektriga alla 1. platvormini, isegi kui on originaalis sündinud kõrgemale. Siiski võib maandumise kiirus olla inimeseti erinev, sest osa meist areneb nö “ülevalt alla” – vaimsest maiseks, mitte tavaviisil “alt üles” ehk maisest vaimseks. Nende vaimuenergial võtab aastaid, enne kui see füüsilise keha sisse ankurdub. Seni peavad nad leppima teatud “udupäisusega”.

Selline ankurdumine sõltub inimese bioenergeetikast. Mida enam tasakaalus, tugevam ja jõulisem keha, seda paremini ta suurt energiat enda juures hoiab. Maa ja Taeva energiad ehk Yin-Yang ehk naiselik ja mehelik energia peavad olema tasakaalus, et olla bioenergeetilises mõistes hästi maandunud. Sellegipoolest on inimeste konsistents juba sündides erinev. Keha põhielemendist sõltub, millist energiat nad paremini haagivad.

Tule ja Maa (Yang-meheliku) elemendi kehad on olemuslikult maandunumad kui Vee ja Õhu (Yin-naiseliku) elemendi kehad. Sinna ei ole midagi parata. Tasakaalu saavutatakse vastaspoole elementide intergreerimisega elustiili, harjutuste, toitumise ja mõttelise lõimimise abil.

Inimese maandumine on aga alati ka meie planeediga seotud protsess ning looduses viibimine ja tegutsemine aitab igati. Ka haldjariik maandab inimest edukalt, eriti kui sellele keskenduda. Kuid miks peaksime üldse paremini maanduma? Põhiliselt selleks, et oleks lihtsam elada.

Aga mõni inimene ei tahagi maanduda. Planeet Maa on tihke energiaga, siin on tundlikel vaimudel raske olla. Paljude igatsus ongi pigem ära hõljuda või olla omaette – seda ei saa pahaks panna. Siis loovad nad justkui oma maailma-mulli, milles elada.

3.  Sisuliselt kustutatakse karma, aga kuidas siiski tulla toime vanade sundkäitumistega, sõltuvussuhetega?

* Mari: Toimetulek käib ikka üks päev korraga – nagu iga väljakutse puhul. Kõik vanad mustrid vajavad rahulikku tegelemist ja kõrvaltvaatajana eemaldamist. Sageli aga kukuvad igasugused valed asjad nii või teisiti elust välja, nii et ei tasu väga paanikasse minna, kui üht-teist silma jääb, mis tegemata on. Otsused tuleb muidugi teha vastavalt konkreetsele olukorrale ja mitte karta muutusi. Kui inimene klammerdub, on kannatamise aeg pikem.

Paljud inimesed on sisemiselt väga head, kuid elavad illusioonides, luues enda ja teiste elust projekte. Aga suhted ega olukorrad ei ole projektid, mis peavad õnnestuma, nui neljaks. Osapooltel on õigus vabadeks valikuteks, üks hetk korraga. Ja kui inimesed eemalduvad üksteisest loomulikul teel, mida nimetatakse kaunilt “lahku kasvamiseks”, saab seda õigete otsustega kiirendada ning valutumaks muuta. Mina soovitan õppida “märke lugema” ehk siis energiat tunnetama, mis räägib tuhandes keeles. Nii kaovad sujuvalt ka illusioonid. Mis ei tähenda muidugi seda, et inimene poleks enam emotsionaalne olend – eks neid ootusi ja lootusi ikka tekib. Aga nad ei raba enam jalust, kui luhta lähevad.

4.  Lähisuhetest mõeldes – kas mu partner peab kindlasti olema transformeeritud ja mis siis saab, kui teine pool on vanas auras?

* Marian: Kui kaks inimest on lähisuhtes, siis nende energiad mõjutavad teineteist pidevalt. Transformeerunud inimese energeetiline vibratsioon on muutunud aurastruktuuri tõttu teist-suguse, peenema sagedusega. Sellisel energial on omadus mõjutada enda ümber olevate inimeste aurat positiivses suunas – tõsta ka nende vibratsiooni. Lähisuhtes juhtub see paratamatult: uus aura võib isegi teise inimese “vana aurat” lahustada/lammutada. Sellega tuleb siis arvestada.

Omast kogemusest võin öelda, et kui minu teine pool tegi läbi auratransformatsiooni, muutus teineteisele häälestumine palju lihtsamaks ja sujuvamaks. Võib isegi öelda, et enam ei pea häälestuma, sest mõistmine ja koostunnetamine on igapäevaselt lihtsalt palju suurem. Lisaks mõjume teineteisele tasakaalustavalt, sest see on see, mida uued aurad omavahel teevad – tasakaalustavad.

5.  Kas kõik tunnetavad oma uut aurat/tasakaalukeha erinevalt?

* Mari: Kui nad oma aurat ei tunneta, siis sarnaselt, kui tunnetavad, siis erinevalt – inimeste keha ja energia tundlikkuse tase on väga erinev. Aga see tunnetus ei ole määrav viisile, kuidas tasakaalukeha reaalselt toimib.

Algne seansijärgne tasakaalukeha taastab, kaitseb ja teavitab inimest, olles puhvriks-vahendajaks keha ja vaimu kui väga erinevate vibratsioonidega substantside vahel. Seda võib tunnetada enda ümber oleva energiaväljana või signaalidena meeles ja füüsilises kehas: vaim edastab infot just tasakaalukeha kaudu. Igatepidi on tasakaalukeha töö meie hüvanguks. Suurt kaitse- ja taastamis-tööd teeb tasakaalukeha ka öösiti – sellepärast väidavad paljud auratransformeerunud, et neil on öösel parem uni ja päeval jõudu rohkem.

Keha kristalliseerumine tähendab, et vaimuenergia on avaldunud keha sees. Tasakaalukeha jääb ikka füüsilise keha ümber, aga tema vahendajaroll väheneb, sest vaimuenergia on mitte enam keha ümber, vaid nö “kodus”. Tavaliselt märkavad inimesed, et mingil hetkel on enesetunnetus muutu-nud “õhuliseks” – see on energiavälja kristalliseerumise tunnus. Füüsilise keha kristalliseerumisel on tundmused väga erinevad, kuid üldiselt on üldine elujõu suurenemine see, mis näitab kristalli-seerumist. Vaimses mõttes on kristalliseerunud inimene see, keda kristalliseerumine enam ei huvita. Tasakaalukeha kui eraldi substantsi ei pruugigi nad samas tajuda.

Mina isiklikult tunnetan oma tasakaalukeha suurt avardumist, kui olen esinemas paljudele inimestele ja see on väga meeldiv tunne. Tugevat aktiveerumist tunnetan siis, kui näen või kuulen ebaõiglust või kui olen sattunud enda jaoks sobimatusse olukorda: sellisel puhul tunnen lausa füüsiliselt tasakaalukeha tihenemist enda ümber, mille tulemusena hakkab süda pekslema ja vererõhk justkui tõuseb, kusjuures viimase mõõtmisel on näidud normaalsed. Reaktsiooni tõttu pean kindlasti kohe midagi sellise olukorra suhtes ette võtma – mis ongi vaimu märguande eesmärk. 

Ilma tasakaalukehata inimesed tunnetavad vaimu/keha märguandeid samuti, kuid nende toimimine on tavaliselt erinev: võidakse kannatada aasta(kümne)id, enne kui midagi asjade parandamiseks või muutmiseks ette võetakse. See puudutab ka toitumist ja kõike muud eluga seotut – suhteid, töid-tegemisi, elukohti jne.

6.  Kas minu uus aura mõjutab ka vikerkaareaurasid?

* Helen: Jah, sest me mõjutame mingil määral kõiki, kellega kokku puutume. See kehtib kõigi aurade ja inimeste puhul. Mõju on aga erinevate aurade puhul erinev.

Auratransformeerunud inimese indigo- või kristallenergia on kõrgema vibratsiooniga kui viker-kaareauraga inimese energia, kes pole või on vähesel määral kristalliseerunud. Seetõttu võib juhtuda, et kõrgem energia hakkab end ümbritsevate madalamate energiate vibratsiooni tõstma ja nende vikerkaareaurasid lagundama. Kogu Maa energiatase on tõusmas ja paljude inimeste vanad, avatud aurad on juba praegu suures osas lagunenud ehk teisenenud. Seda protsessi kiirendavad ka uue aurastruktuuriga sündinud lapsed, kes samuti vana süsteemi lagunemisele kaasa aitavad. Õigemini öeldes – nemad alustasidki oma sünniga selle protsessi.

Vikerkaareauraga inimestele võib uus energia kutsuv tunduda ja neile meeldib selle seltsis aega veeta. Õigupoolest on sellega kokkupuutumine lausa vältimatu. Aga oma aura lagunemise teadlik pidurdamine nõuab tavaliselt keha ja isikliku energia poolt palju pingutamist.   Auratransformeerunud inimene peab tähelepanelik olema ja korralikult oma energia eest hoolitsema, sest enne, kui inimene ei ole täielikult kristalliseerunud (ja see on pikk protsess), on tema aura poolenisti avatud, mis tähendab, et sealt on ikka võimalik energiat „varastada“. Samuti peaks oma isikliku energia tagasikutsumise ja võõra energia ärasaatmisega tegelema vikerkaare-auras inimesed. 

* Mari: Üldiselt võib sellist teise inimese vibratsiooni tõstmist auratransformeerunu poolt nimetada tervendamiseks. Uues auras inimesed on kõik maailma tervendajad, kaasa arvatud lapsed. 

Energia ei teki ega kao, vaid muutub ühest liigist teise. Vana aura laguneb, muutudes kõrgemaks energiaks, mis ühtib inimese vaimuenergiaga. Keha võib seejuures jääda täiesti kaitseta, st ilma energiaväljata, sest vana paljutšakraline aurastruktuur ei suuda enda juures hoida hulgaliselt kõrge sagedusega vibratsioone. Kristalliseerumist ehk vaimu avaldumist maises sfääris ei peata aga miski: hakkavad toimuma isiksuslikud ja kehalised muutused, mis arendavad inimest ja muudavad ta magnetiks vaimu sisenemiseks.

Kui inimene auratransformeerub, saab ta tasakaalukeha ja muutub tugevamaks, mõjutades ka teisi tugevamalt. Ilma energiaväljata inimene tunneb end nõrgestatuna, kuna tema aura pole tugev, vaatamata kõrgemale “olemise” sagedusele. Sellegipoolest moodustab nö paljaksjäänud keha mõne aja möödudes ja rohkem kristalliseerudes endale ümber asendusaura, mistõttu tunneb inimene end jälle paremini. Kuid see aura ei suuda teisi otseselt eriti palju mõjutada. Mõjutajaks on sellisel juhul inimese sisemine leek – vaim ja selle tase. Karisma.

7.  Mis mõjutab kristalliseerumise kiirust ja kas see on oluline?

* Mari: Kristalliseerumine tähendab kõrgeima vibratsiooniga isikliku vaimuenergia avaldumist inimese energiasüsteemis. Seega on kristallenergia oma potentsiaali avanud energia.
Inimene kristalliseerub siis, kui tema keha ja meel on selleks valmis, võib öelda – nii kaugele arenenud. Kristallenergia ei tule kusagilt mujalt ega kaugelt eemalt, vaid igaüks küpseb selle avanemiseni omal viisil ja kiirusel.

Seda kiirust saab mõjutada, – ja ei saa ka. Osa protsessist on Sinu meele, osa vaimu otsus. Kristalliseerumise kiirust saab muuta kiiremaks, kui hoolitseda võimalikult palju oma keha, energia ja meeleseisundi eest ning seda vähendada, kui hooldust mitte teha – isikliku energia laialisaatmine/laskmine võrdub tagasi vanasse struktuuri minemisega. Saab ka paluda oma vaimul sisenemise tempot maha võtta. Siiski – juba kristalliseerunud energia enam madalamasse vibratsiooni ei kuku. Kuid mina kiiruse teemale eriti ei keskenduks, kuna see on ikkagi arengu toimumise näitaja, mitte põhjus. Kui inimesel on kõrge tasemega sisemine leek ehk arenenud vaim ja tark süda, on suur energeetiline kiirendus paratamatu. Ja vastupidi.

8.  Mida teha, kui ma tunnen ennast peale transformeerumist mingil põhjusel väga üksildasena?
* Mari: Auratransformeerudes eemaldub inimese isiklik energia ühisteadvuse energiapilvest ja hakkab toimetama omaette. Inimene õpib tajuma, kus on tema ise ja kus keegi teine. Selleks tunnetuseks ja mõistmiseks on tarvis üksiolekut. 

Isikliku energia kokkukogumise ajaperioodil on vaja olla eraldunud võõrastest energiatest, sest muidu ei õnnestu oma energiat puhastada. Tingimusteta ja tingimuslik energia on erineva kvaliteediga ning meie polaarses maailmas peame oskama hallata mõlemaid. Tingimuslikkus peaks hoidma meid elus kõige meile sobimatu eest ja neid valikuid tuleb teha vastavalt oma isiklikele vajadustele, mitte tingimusteta olekut (armastust) arvestades. Tingimusteta sidemed on alati alles ning need ei saa kunagi kusagile kaduda. Ent tingimuslikud suhted ja seosed tulevad ning lähevad, kui on teinud oma töö. Auratranformeerudes suureneb inimese vastutus oma valikute eest, seepärast peab ka energia seda toetama. See toimubki eraldumise ning üksik-vastutuse võtmise kaudu.

Samuti õpetab üksindus egotust ja isetut loobumist. Loobumine on klammerdumisest lahtisaamise algus. Loobuma tuleb inimesel õppida nii halvast kui ka heast – sest surragi tuleb ühel heal päeval. Loobumine ei ole põlgamine ega seljapööramine, vaid tekitab arusaama, et püsituselgi on oma väärtus, ehkki üürike, ja mõistmist, et kurbus ja rõõm on mõlemad RAHU osad.

9.  Mis põhjusel hakkas mul peale auratransformatsiooni süda füüsiliselt valutama – kas selle seansiga on midagi valesti?
* Mari: Füüsilised märgid annavad teavet keha energiablokkidest. Südame energia avanemise või suurenemise korral võib olla füüsiline süda veidike “venimatu” ja see tekitab tunde, justkui oleks selles piirkonnas midagi valesti või tasakaalust väljas. Tegelikult kohaneb keha suurehulgalise uue energiaga ja ebamugavustunne kaob varsti. Auratransformatsioon on ju ülisuur energeetiline muudatus, kuna tšakrate energiad ühilduvad: juur läheb kokku hara ja päikesepõimikuga hara piirkonda, kõri läheb kokku südamega südame piirkonda ja kroon läheb kokku kolmanda silmaga viimase kohale.

Minu enda praktikas juhtus juba mediaatori kursuse ajal lisaks selline lugu, et tasakaalustamise ajal tunnetasin kliendi südames leina. Tema südame emotsioonid ei olnud üldse rõõmsad, kuigi energia oli uuenenud ja paranenud. Seega, mitte ainult füüsiline, vaid ka emotsionaalne energia-keha võivad olla mõjutatud ehmatavalt palju. Ja see oli mitte mure ega äng, vaid puhas lein – aga kliendi elus ei olnud toimunud mitte mingisuguseid kaotusi. Energiaid rohkem uurides tuli välja, et tema kehal tekkis leinaenergia kahetsusest. Kahetsus oli seotud kahjutunde ja enese süüdistamise-ga, miks ta polnud varem enda eest rohkem hoolitsenud ja vaimsusele tähelepanu pööranud. Toimisime seejärel nagu ikka siis, kui tekib ajaline nihestatus teadvuses: hetk on ainus aeg ja kui inimene on valmis, siis teeb ta teatud teo ja kui ei, siis ei tee. Emotsionaalne blokk kadus kohe ja klient lahkus väga õnnelikuna.

10. Kuivõrd on ilma auratransformatsioonita võimalik läbi teha samasugust arengut kui transformeerudes?
* Mari: Ma arvan, et igal inimesel on selle küsimuse kohta oma vastus. Minu vastus on, et kõik teed pidid Rooma viima, aga teel ja teel on ikkagi vahe. Kuigi ma seda täpset vastust ei tea, on minu kannatused auratransformeerudes küll vähenenud ja see ongi võibolla see kõige parem areng. Et kui suudad nuusutada ka roose oma tee ääres ja ei muretse liiga palju.

11. Kas ma pean peale aasta möödumist ikka oma energiat kokku korjama?
* Mari: Võib, aga ei pea. Selle aja jooksul on isiklik vaim juba kindlasti kohanenud ja juhtimise niipalju üle võtnud, et suudab ise toime tulla.

Advertisements

9 thoughts on “KÜSIMUSED JA VASTUSED”

 1. Kust kristall-lapsed tulevad ja mis juhtub nende inimestega, kellel on vana aurastruktuur ja kui nad surevad siis nemad ju ei sünni kristall-lastena, kuhu need hinged siis lähevad?

  1. Väga head küsimused, aitäh. Võib öelda, et kristall-lapsed tulevad ehk sünnivad siia Maale inimkonna taotlusest. Nüüd juba aastatuhandeid on kõrgema vaimutasemega inimesed soovinud-taotlenud-mediteerinud, et keha ja vaim oleksid reaalselt üks. Põhiline soov on, et me saaksime olla ka siin planeedil igapäevaselt toimetades need, kes me tegelikult oleme – multidimensionaalsed olevused. Kristall-laps ei olegi muu kui terviklikuma energiapagasiga inimene. Kristall-energia on kohapeal avanenud potentsiaaliga energia – see ei tule iseenesest kusagilt mujalt kulbiga pähe.

   Maa on Vaimude/Hingede arenemise paik. Kui areng toimub, tõuseb samaaegselt ka energiatase. Kriitiline hulk inimesi on arenenud nii kaugele, et oleme võimelised välja kandma kõrgema vibratsiooniga aurastruktuuri, mis annab meile rohkem jõudu olla need, kes oleme ja manifesteerida efektiivselt. Kosmos ei anna lollile ja laisale suurt väge: need on olnud üksikud, kes on suure isikliku väega olnud, kuna on osanud ammutada seda kõrgematest allikatest. Samas – aurastruktuur ja vaimu tase on kaks ise asja: inimesed on ikkagi jätkuvalt erinevad ja õpivad omi ülesandeid. Et aga kogu Maa energiatase on kokkuvõttes tõusnud, sünnivad kõik uued vaimud kehasse uue aurastruktuuriga, nö kristalliseerunutena. Praegu räägitakse aga juba ka teemant-lastest, kes on looduse ja Maa olemusega rohkem kontaktis.

   Need inimesed, kes vana aurastruktuuriga surevad, võivad soovi korral tagasi sündida kristall-lastena või sellesse arenguetappi, mis Maal parasjagu on. Aga nende sisemine vaimutase peab selle ka välja kandma – madalamat sorti vaimud, kes ei ole oma arengus nii kõrgele edasi jõudnud ja ei soovi areneda, ei pääse siia enam. Kui üldse, siis sünnivad nad kusagile mujale (kuhu täpselt, muidugi ei tea), sest ei talu kõrgemaid vibratsioone. Maa on väga eriline koht, sest talub madalust (ja võimaldab seega kõvasti õppida), aga mitte enam nii madalat.

 2. Kuna Auratransformatsiooni käigus läheb juur kokku hara ja päikesepõimikuga hara piirkonda, kõri läheb kokku südamega südame piirkonda ja kroon läheb kokku kolmanda silmaga viimase kohale, siis selline küsimus,et kui ma peale auratransformatsiooni tahan näiteks tugevdada oma kõritšakrat teatud harjutustega, kas see pole siis võimalik?, või kui on võimalik, kas ma mõjutan siis sellega ka südametšakrat?

  1. Hea küsimus.
   Vaatamata sellele, et tšakrate energiad ühinevad, ei jää kehas ükski koht “ilma” energiata. Nii nagu kael jääb alles, kus on kõritšakra piirkond, nii jääb alles ka energia, mis sealt läbi läheb ja mis on koguni suurenenud, sest kogu keha kiirgus on tõusnud tänu tšakrate koopereerumisele, vaimuenergia hulga suurenemisele kehas ning väljaspool. Igasugused harjutused on enam kui teretulnud, sest hiljem, kui kolm põhitšakrat südamesse kokku lähevad, on ju ainult üks kese ja mida rohkem inimene enesega tegeleb, seda enam on ta valmis kõrgeid energiaid kandma igas keha rakus. Teatud ajal tulevikus muutub iga keha rakk omaette tšakraks, sest inimene muutub holograafiliseks. Samuti on meenutamist väärt, et inimene on tervik ja näiteks kaela harjutused mõjutavad ka varbaotsi, töö ühe tšakraga (piirkonnaga) mõjutab neid kõiki, mitte ainult lähimat. Jõudu!!!

 3. Tere Mari!

  Kuna Auratransformatsiooni käigus läheb juur kokku hara ja päikesepõimikuga hara piirkonda, kõri läheb kokku südamega südame piirkonda ja kroon läheb kokku kolmanda silmaga viimase kohale, miks siis näiteks aurafoto näitab ikkagi kõiki tsakraid toimivana, kuigi transformatsioonist on möödunud aastaid!?

  1. Tere Ene!

   Seda küsimust on küsitud palju kordi ja õigustatult.
   Aurafoto tegemise aparatuur on seadistatud teatud lainepikkuste fikseerimisele. Et inimese biomassist keha on ka peale aurastruktuuri vahetumist alles koos selle sees ja ümber oleva energiaväljaga, näitavadki pildid alati sarnast kujutist, sest tšakrate kokkuminek ei tähenda nende endise koha tühjaksjäämist energiast. Seega fikseerib aparaat endiselt 7 energiakeskuse olemasolu, kuigi sageli on auratransformeerunute ja uue ajastu noorte/laste aurapiltidelt näha, et põhitšakrate suurus ja heledus on muutunud/teistsugune.
   Praeguse tehnoloogia juures ei ole veel leiutatud aparaati, mis jäädvustaks vaimuenergia kõrgsagedust, nii et tegelikult ei ole isikliku energia tõelise seisu pildistamine veel reaalselt võimalik. Aga võibolla tegeleb just praegu keegi selle tehnikauuendusega! 🙂

 4. Mis see tähendab kui peale AT-d peas koguaeg undab, selline hääl nagu ma oleksin kõrgemal sagedusel ja kuulen selle sageduse undamist 🙂 Vist on vaja tasakaalustamist, aga kas ilma tasakaalustusseansita see undamine ei kao kuhugi?

  1. Tasakaalustamine võib aidata, aga ei pruugi. Nüüd on võibolla õige hetk küsida mitte teiste, vaid oma Kõrgema Mina käest, mida oleks vaja teha, et Su energiad ja keha rohkem harmoniseeruksid. Kui ei õnnestu vastust saada, kirjuta kehameelekool@gmail.com. Olukorrad-inimesed on erinevad ja igaühe jaoks on oma ravimtee.

   Tavaliselt viliseb ja undab kõrvus või peas inglitüüpidest inimestel. Kui Su energiad on väga peened ja õhulised, siis on kehaga ühendumisel sellised “normaalsed” nähud. See on üpris tavaline. Need energia helindumised võivad ka ajapikku ise üle minna, kui aju on kohanenud või avalduda lihtsalt märkidena, et Sulle ümbritsevast teada anda. Kui oled liiga madala sagedusega elukohas või inimeste läheduses, võib Su keha anda signaale, kuni olukorda muudad. Samuti võib vilin tekkida, kui ütled või mõtled midagi energeetiliselt ebaõiget/sobimatut – jne. Pidev undamine on üldiselt selline “raskem” juhtum, nii et soovitan sügavalt enda ellu vaadata.

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Google+ photo

Sa kommenteerid kasutades oma Google+ kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

w

Connecting to %s